TJÄNSTER

Kliniken är välutrustad för smådjursmottagning.

Vi behov tar vi röntgenbilder och utför ultraljudsundersökningar. Vi putsar tandsten, tar tandröntgen och utför tandkirurgiska ingrepp. I operationssalen utför vi mjukdelskirurgiska ingrepp.


Vi använder oss av isoflurangas anestesi i operationssalen och vid tandkirurgiska ingrepp.

I vårt eget laboratorium kan vi utföra blodprovs-, och urinprovsanalyser.  Vid behov fås de flesta analyssvaren medan ni väntar i väntrummet.

I vårt uppvakningsrum får patienterna vakna i lugn och ro före de åker hem.

På kliniken säljer vi specialfoder och produkter för daglig vård.


Vi erbjuder också akupunktur utförd av veterinär.